Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Δικαιολογητικά

Για έλεγχο κτεο θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Ι.Χ.

Μαζί με το Ι.Χ. αυτοκίνητό σας χρειάζεται να έχετε: Άδεια κυκλοφορίας Ταυτότητα Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν) Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος) Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο Ισχύοντα Πυροσβεστήρα Τρίγωνο

Δικαιολογητικά ΜΟΤΟ

Άδεια κυκλοφορίας Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς)

Δικαιολογητικά Ταξί

Άδεια κυκλοφορίας Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν το έχετε χάσει θα προσπαθήσουμε να σας το βρούμε εμείς) Βεβαίωση ηλεκτρονικού σήματος σε ισχύ

Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Εκπαιδευτικού Οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας Ταυτότητα Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν) Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος) Πλήρες και ισχύoν φαρμακείο Ισχύοντα Πυροσβεστήρα Τρίγωνο Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών) Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών) Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τον έλεγχο του (δημόσια ΚΤΕΟ) ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ιδιωτικά ΚΤΕΟ)