Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Εκούσιος έλεγχος

Στο ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. διεξάγουμε Εκούσιο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σε ΙΧ Επιβατικά, Φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους και Μοτοσικλέτες.

Δικαιολογητικά Ελέγχου

  • Άδεια κυκλοφορίας

  • Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ (εφόσον υπάρχει) για οχήματα ταξινομημένα στην χώρα μας

  • Αίτηση στην οποία αναφέρεται η επιθυμία για την διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά σε ένα ή περισσότερα συστήματα.

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής του προσκομίζοντος το όχημα

Τεχνικός Έλεγχος

Ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται συνίσταται σε όποια από τα εξής στάδια επιθυμεί ο πελάτης:

Έλεγχος καυσαερίων

Μέτρηση στον καυσαναλυτή των καυσαερίων του οχήματος αναλόγως την κατηγορία του.

Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης

Μέτρηση για το αν απαιτείται ευθυγράμμιση με διέλευση πάνω από την πλάκα σύγκλισης απόκλισης.

Έλεγχος ανάρτησης – αμορτισέρ

Μέτρηση στο αμορτισερόμετρο της απόδοσης των αμορτισέρ.

Έλεγχος φρένων

Μέτρηση στο φρενόμετρο της απόδοσης των φρένων.

Έλεγχος φώτων

Μέτρηση στο φωτόμετρο της φωτεινότητας και της στόχευσης των φώτων.

Οπτικοί έλεγχοι

Έλεγχος στο τζογόμετρο των συστημάτων διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης και έλεγχος οπτικών ελλείψεων εντός και εκτός του οχήματος.

Έλεγχος αριθμού πλαισίου, αριθμού κινητήρα και χρώματος του οχήματος, αν συμφωνούν με την άδεια κυκλοφορίας. 

Ειδικά σημεία προσοχής

  • Το Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) που εκδίδεται δεν έχει την ισχύ Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ).

  • Δεν διενεργείται Εκούσιος έλεγχος αν δεν υπάρχει ισχύον ΔΤΕ για οχήματα ταξινομημένα στην χώρα μας (εκτός αν το όχημα δεν έχει ακόμα υποχρέωση για αρχικό τεχνικό έλεγχο). Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται περιοδικός τεχνικός έλεγχος.

  • Είναι δυνατή η πραγματοποίηση Εκούσιου τεχνικού ελέγχου σε οχήματα ταξινομημένα σε τρίτη χώρα (Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι), με την επίδειξη της άδειας κυκλοφορίας τους όπου θα φαίνονται τα στοιχεία αναγνώρισης τους