Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Εκπαιδευτικά

Στο ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. διεξάγουμε ελέγχους σε ΙΧ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ οχήματα (Επιβατικά – Μοτοσικλέτες) ταξινομημένα στην χώρα μας.

Δικαιολογητικά Ελέγχου

  • Άδεια κυκλοφορίας *

  • Δελτίο ΚΤΕΟ προηγούμενου ελέγχου (εφόσον υπάρχει)

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής του προσκομίζοντος το όχημα

  • Άδεια λειτουργίας της Σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)

  • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (μόνο κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)

* Σε περίπτωση παρακράτησής της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας.

Τεχνικός Έλεγχος

Ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται συνίσταται από τα εξής στάδια :

Έλεγχος καυσαερίων

Μέτρηση στον καυσαναλυτή των καυσαερίων του οχήματος αναλόγως την κατηγορία του.

Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης

Μέτρηση για το αν απαιτείται ευθυγράμμιση με διέλευση πάνω από την πλάκα σύγκλισης απόκλισης.

Έλεγχος ανάρτησης – αμορτισέρ

Μέτρηση στο αμορτισερόμετρο της απόδοσης των αμορτισέρ.

Έλεγχος φρένων

Μέτρηση στο φρενόμετρο της απόδοσης των φρένων.

Έλεγχος φώτων

Μέτρηση στο φωτόμετρο της φωτεινότητας και της στόχευσης των φώτων.

Οπτικοί έλεγχοι

Έλεγχος στο τζογόμετρο των συστημάτων διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης και έλεγχος οπτικών ελλείψεων εντός και εκτός του οχήματος.

Έλεγχος αριθμού πλαισίου, αριθμού κινητήρα και χρώματος του οχήματος, αν συμφωνούν με την άδεια κυκλοφορίας.

Ειδικά σημεία προσοχής

  • Έλεγχος σήμανσης, ύπαρξης 4 καθρεπτών και κλιματισμού στα επιβατικά.

  • Έλεγχος λειτουργίας των επιπλέον πεντάλ και προειδοποιητικής λυχνίας ή ήχου.

  • Οι εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της κατηγορίας που ανήκουν.