Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Φορτηγά ως 3,5 τόνους

Στο ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. διεξάγουμε ελέγχους σε ΙΧ-ΔΧ Φορτηγά οχήματα (με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους) ταξινομημένα στην χώρα μας.

Δικαιολογητικά Ελέγχου

  • Άδεια κυκλοφορίας *

  • Δελτίο ΚΤΕΟ προηγούμενου ελέγχου (εφόσον υπάρχει)

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής του προσκομίζοντος το όχημα

* Σε περίπτωση παρακράτησης της ή αφαίρεσης της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας.

Τεχνικός Έλεγχος

Ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται συνίσταται από τα εξής στάδια :

Έλεγχος καυσαερίων

Μέτρηση στον καυσαναλυτή των καυσαερίων του οχήματος αναλόγως την κατηγορία του.

Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης

Μέτρηση για το αν απαιτείται ευθυγράμμιση με διέλευση πάνω από την πλάκα σύγκλισης απόκλισης.

Έλεγχος ανάρτησης – αμορτισέρ

Μέτρηση στο αμορτισερόμετρο της απόδοσης των αμορτισέρ.

Έλεγχος φρένων

Μέτρηση στο φρενόμετρο της απόδοσης των φρένων.

Έλεγχος φώτων

Μέτρηση στο φωτόμετρο της φωτεινότητας και της στόχευσης των φώτων.

Οπτικοί έλεγχοι

Έλεγχος στο τζογόμετρο των συστημάτων διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης και έλεγχος οπτικών ελλείψεων εντός και εκτός του οχήματος.

Έλεγχος αριθμού πλαισίου, αριθμού κινητήρα και χρώματος του οχήματος, αν συμφωνούν με την άδεια κυκλοφορίας

Ειδικά σημεία προσοχής

  • Για οχήματα τα οποία φέρουν επικολλημένες μεμβράνες στους υαλοπίνακες, απαιτείται βεβαίωση τοποθέτησης μεμβράνης από τον εγκαταστάτη.

  • Αν υπάρχει κοτσαδόρος απαιτείτε το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.

  • Σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος (π.χ. σε συστήματα μετωπικής προστασίας), απαιτούνται οι εγκρίσεις τύπου.

  • Για γερανοφόρα οχήματα ταξινομημένα μετά τις 17/07/2008 απαιτούνται οι πιστοποιήσεις για τον ανυψωτικό μηχανισμό.