Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Στο ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. εκδίδουμε Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), για οχήματα ΙΧ Επιβατικά, ΔΧ Επιβατικά (ΤΑΞΙ) και Φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους, (βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, με LPG ή CNG) ταξινομημένα στην χώρα μας.

Δικαιολογητικά Ελέγχου

  • Άδεια κυκλοφορίας *

* Σε περίπτωση παρακράτησης της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας.

Τεχνικός Έλεγχος

Ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται συνίσταται από τα εξής στάδια :

Έλεγχος καυσαερίων

Μέτρηση στον καυσαναλυτή των καυσαερίων του οχήματος αναλόγως την κατηγορία του.

Οπτική εξέταση του συστήματος εξάτμισης για το αν υπάρχουν διαρροές.

Έλεγχος των σημείων αναγνώρισης του οχήματος ( αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα και πινακίδες κυκλοφορίας).

Ειδικά σημεία προσοχής

  • Η ισχύς της ΚΕΚ είναι ετήσια

  • Για τα οχήματα τα οποία μετά την πραγματοποίηση Περιοδικού τεχνικού ελέγχου παίρνουν ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, το ίδιο το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ισχύει 1 χρόνο ως Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων