Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

ΜΟΤΟ

Στο ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. διεξάγουμε ελέγχους σε Δίκυκλες Μοτοσικλέτες (με κυβισμό άνω των 50 κυβ. εκατοστών) ταξινομημένες στην χώρα μας.

Δικαιολογητικά Ελέγχου

  • Άδεια κυκλοφορίας *

  • Δελτίο ΚΤΕΟ προηγούμενου ελέγχου (εφόσον υπάρχει)

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής του προσκομίζοντος το όχημα

* Σε περίπτωση παρακράτησης της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας.

Τεχνικός Έλεγχος

Ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται συνίσταται από τα εξής στάδια :

Έλεγχος καυσαερίων

Μέτρηση στον καυσαναλυτή των καυσαερίων του οχήματος αναλόγως την κατηγορία του.

Έλεγχος φρένων

Μέτρηση στο φρενόμετρο της απόδοσης των φρένων.

Έλεγχος φώτων

Μέτρηση στο φωτόμετρο της φωτεινότητας και της στόχευσης των φώτων.

Οπτικοί έλεγχοι

Έλεγχος στο ανυψωτικό μηχάνημα των συστημάτων διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης και έλεγχος οπτικών ελλείψεων του οχήματος.

Έλεγχος αριθμού πλαισίου, αριθμού κινητήρα και χρώματος του οχήματος, αν συμφωνούν με την άδεια κυκλοφορίας.

Έλεγχος στάθμης θορύβου, αν συμφωνεί με την άδεια κυκλοφορίας.

Ειδικά σημεία προσοχής

  • Στις δίκυκλες μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό δεν μετρείται η απόδοση των φρένων.

  • Μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό, χαρακτηρισμένες ως τρίκυκλα, και οι τετράτροχες μοτοσικλέτες (λεγόμενες γουρούνες), δεν έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο πριν το 2022.

  • Δίκυκλα μοτοποδήλατα (με κυβισμό μέχρι 49 κυβ. εκατοστών), δεν έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο.