Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Νέα αναστολή μέχρι την Δευτέρα 14-12-2020

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι θα εξακολουθήσει να παραμένει κλειστό μέχρι και την Δευτέρα 14-12-2020 και ώρα 06:00, βάσει της νέας απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 78363 Β’5350 (05-12-2020), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για τα ΚΤΕΟ.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Νέα αναστολή μέχρι την Δευτέρα 14-12-2020”

Νέα παράταση 70 ημερών για ΔΤΕ & ΚΕΚ

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι βάσει της απόφασης 117626 /03-12-2020, (ΑΔΑ: 9ΟΜΑ465ΧΘΞ-8ΓΓ), παρατείνεται πλέον σε εβδομήντα (70) ημέρες (από 45 που ήταν αρχικά), για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα  (πλην των φορτηγών και λεωφορείων με ΜΑΜΦΟ>3,5 tn) :

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Νέα παράταση 70 ημερών για ΔΤΕ & ΚΕΚ”

Παράταση αναστολής λειτουργίας μέχρι 07/12/2020

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι θα εξακολουθήσει να παραμένει κλειστό μέχρι και την Δευτέρα 07-12-2020 και ώρα 06:00,

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Παράταση αναστολής λειτουργίας μέχρι 07/12/2020”

Παράταση τεχνικού ελέγχου 45 ημερών

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι βάσει της απόφασης 93964 /10-11-2020, (ΑΔΑ: ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ), παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα  (πλην των φορτηγών και λεωφορείων με ΜΑΜΦΟ>3,5 tn) :

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Παράταση τεχνικού ελέγχου 45 ημερών”