Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Νέα παράταση 70 ημερών για ΔΤΕ & ΚΕΚ

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι βάσει της απόφασης 117626 /03-12-2020, (ΑΔΑ: 9ΟΜΑ465ΧΘΞ-8ΓΓ), παρατείνεται πλέον σε εβδομήντα (70) ημέρες (από 45 που ήταν αρχικά), για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα  (πλην των φορτηγών και λεωφορείων με ΜΑΜΦΟ>3,5 tn) :

  • η  προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας αρχικού τεχνικού ελέγχου,
  • η διάρκεια ισχύος εκάστου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε), για περιοδικό έλεγχο και επανέλεγχο και  
  • η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)
  • οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για εγκατάσταση, απεγκατάσταση ή καλής λειτουργίας, τεχνιτών συστημάτων LPG ή CNG.

εφόσον η ημερομηνία λήξης (ημερομηνία πάνω στο Δελτίο ή στην ΚΕΚ ή στην Δήλωση), εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 31-10-2020 έως και Δευτέρα 07-12-2020.

Όλοι οι ως άνω τεχνικοί έλεγχοι, θα διεξάγονται στα Κ.Τ.Ε.Ο. μετά την επαναλειτουργία, κατόπιν ραντεβού για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού.

ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΗΛ : 2431088590 – 2431088591

e-mail : tr_ikteo@otenet.gr