Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Παράταση τεχνικού ελέγχου 45 ημερών

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι βάσει της απόφασης 93964 /10-11-2020, (ΑΔΑ: ΩΑΕΙ465ΧΘΞ-1ΓΟ), παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα  (πλην των φορτηγών και λεωφορείων με ΜΑΜΦΟ>3,5 tn) :

  • η  προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας αρχικού τεχνικού ελέγχου,
  • η διάρκεια ισχύος εκάστου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε), για περιοδικό έλεγχο και επανέλεγχο και  
  • η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)
  • οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για εγκατάσταση, απεγκατάσταση ή καλής λειτουργίας, τεχνιτών συστημάτων LPG ή CNG.

εφόσον η ημερομηνία λήξης (ημερομηνία πάνω στο Δελτίο ή στην ΚΕΚ ή στην Δήλωση), εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από Σάββατο 31-10-2020 έως και Δευτέρα 30-11-2020.

Όλοι οι ως άνω τεχνικοί έλεγχοι, θα διεξάγονται στα Κ.Τ.Ε.Ο. μετά την επαναλειτουργία, κατόπιν ραντεβού για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού.

ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΗΛ : 2431088590 – 2431088591

e-mail : tr_ikteo@otenet.gr

www.ikteopatsias.gr