Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Ταξί

Στο ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. διεξάγουμε ελέγχους σε Δ.Χ. Επιβατικά οχήματα ταξί -(μέχρι 5 θέσεων με μετρητή ή 6-9 θέσεων χωρίς μετρητή-Ειδικής Μίσθωσης) ταξινομημένα στην χώρα μας.

Δικαιολογητικά Ελέγχου

 • Άδεια κυκλοφορίας *

 • Δελτίο ΚΤΕΟ προηγούμενου ελέγχου (εφόσον υπάρχει)

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής του προσκομίζοντος το όχημα

 • Βεβαίωση ηλεκτρονικού αναγνωσίμου σήματος (ΗΑΣ)

 • Αντίγραφο άδειας για την λειτουργία συσκευής ραδιοεπικοινωνίας (αν υπάρχει)

  * Σε περίπτωση παρακράτησης της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας

Ειδικά σημεία ελέγχου

 • Έλεγχος ταξιμέτρου (αν συμφωνεί ο αριθμός του με την άδεια κυκλοφορίας του Ταξί) και σφράγισής του.

 • Έλεγχος σήμανσης

 • Έλεγχος πινακίδας ελεύθερου

 • Έλεγχος ύπαρξης φορολογικού μηχανισμού.

ΤΑΞΙ Ειδικής Μίσθωσης

 • Υποχρεωτικός χρωματισμός σε όλη την επικράτεια : Μαύρος
 • Άνευ ταξιμέτρου
 • Έλεγχος ΗΑΣ (Ηλεκτρονικού Αναγνώσιμου Σήματος) και της αντίστοιχης βεβαίωσης

Τεχνικός Έλεγχος

Ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται συνίσταται από τα εξής στάδια :

Έλεγχος καυσαερίων

Μέτρηση στον καυσαναλυτή των καυσαερίων του οχήματος αναλόγως την κατηγορία του.

Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης

Μέτρηση για το αν απαιτείται ευθυγράμμιση με διέλευση πάνω από την πλάκα σύγκλισης απόκλισης.

Έλεγχος ανάρτησης – αμορτισέρ

Μέτρηση στο αμορτισερόμετρο της απόδοσης των αμορτισέρ.

Έλεγχος φρένων

Μέτρηση στο φρενόμετρο της απόδοσης των φρένων.

Έλεγχος φώτων

Μέτρηση στο φωτόμετρο της φωτεινότητας και της στόχευσης των φώτων.

Οπτικοί έλεγχοι

Έλεγχος στο τζογόμετρο των συστημάτων διεύθυνσης ανάρτησης και πέδησης και έλεγχος οπτικών ελλείψεων εντός και εκτός του οχήματος.

Έλεγχος αριθμού πλαισίου, αριθμού κινητήρα και χρώματος του οχήματος, αν συμφωνούν με την άδεια κυκλοφορίας.