Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Παράταση 45 ημερών

Παράταση 45 ημερών
Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι βάσει των αποφάσεων Οικ.19758/1397 /19-3-2020, (ΑΔΑ: 96Λ5465ΧΘΞ-Λ0Η) και Οικ.18719/1310/16-3-2020, (ΑΔΑ: Ω7ΔΟ465ΧΘΞ-ΘΕ5), παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες